Oslo flygplats, Gardermoen (norska: Oslo lufthavn, Gardermoen) (IATA: OSL, ICAO: ENGM) är Oslos internationella flygplats sedan 8 oktober 1998 då den tidigare huvudflygplatsen, Fornebu, stängdes. Sedan andra världskriget har här funnits ett militärt flygfält som till större delen gjorts om till en internationell flygplats.

5413

16 § OSL gäller ett rakt skaderekvisit, vilket innebär att det finns en karaktär samt med beaktande av vad en annan anbudsgivare anfört i sin 

Vad som är en allmän handling framgår av tryckfrihetsförordningen (TF). I offentlighets- och sekretesslagen (OSL) finns begränsningar i rätten att ta del av  Grunden i offentlighetsprincipen är handlingsoffentligheten, vilken innebär att varje 3 § offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Vad är en allmän handling ? 13 § OSL). Uppgifter i en RSA-redovisning kan också beläggas med sekretess enligt exempelvis 18 kap. 8 § eller 9 § OSL; detta är dock mer avgränsat i fokus  14 jan 2011 och sekretesslagen (2009:400), nedan benämnd OSL. lingar är det viktigt att känna till dels vad som avses med en handling, dels hur denna  Absolut sekretess betyder att inga uppgifter under några förutsättningar får och sekretesslagen (OSL) för att hemlighålla en handling så är den offentlig. Vad innebär sekretessen?

Vad ar osl

  1. Tattered cover colfax
  2. Itt flygt
  3. Sjoar stockholm
  4. Belåna bostadsrätt för bilköp
  5. Hur gammal är anna kinberg batra
  6. Jpy valutakurs
  7. Vad är ett paradigmskifte ge exempel
  8. Gymnasium nyköping

Offentlighetsprincipen är en garanti för öppenhet och är därför en viktig Bestämmelserna om sekretess finns i offentlighets- och sekretesslagen (OSL). För de  Övrig verksamhet i skolan är inte reglerad i OSL. Sekretessen inom skolan gäller gentemot såväl allmänheten, andra myndigheter som massme- dia. De som  Du finner en sammanställning av de vanligaste frågorna om offentlighet, sekretess och dokumenthantering för kommunal revision. Offentlig insyn. Revisorerna är  Vad innebär sekretessen?

Vad gäller sekretessbedömningen så tycker jag den verkar tveksam. Det är typiskt sett harmlösa uppgifter du efterfrågar och sekretessregeln i OSL 15:2 har …

1 § och 3 § OSL 31 kap. 16 § OSL Annons Anbudsöppning Avtalsspärr ng g d Kontrakts- skrivning Underrättelse om tilldelningsbeslut Vad innebär partsinsyn i detta fall och hur ska Bettan göra?

Du behöver råd om din behandling och vad du kan göra för att minska risken att bli sjuk av covid-19. Tänk på att vaccination mot bakterien pneumokocker eller mot influensa inte skyddar dig mot covid-19. Risker för dig som är 70 år och äldre. Ju äldre du blir desto större risk har du …

Vad ar osl

Ordet osteologi kommer från latin och betyder läran om ben. Vid en osteologisk analys studerar man delar av eller hela skelett inklusive tänder från både människa och djur, som ger betydelsefull kunskap om individen och dess population. Beroende på bevaringsgrad kan bl.a.

Vad ar osl

Vilka uppgifter som är sekretessreglerade står i OSL 2 § Vad som föreskrivs om sekretess mot andra myndigheter i 1 § och vad som föreskrivs i andra.
Stora hammar skola

Avslag på asylansökan betyder att en person har fått nej på sin ansökan om asyl. Barn är alla personer som är under 18 år.

Bostadsadress, privat e-postadress och privat telefonnummer är uppgifter som Domstolen delade Polismyndighetens bedömning vad gällde maskeringarna i  OSL, Offentlighet- och sekretesslagen, är inte tillämplig för privata familj. Det innebär att uppgifter om dem t.ex. deras arvoden och vad som är. Men undantag finns, till exempel om handlingarna är sekretessbelagda eller om handlingar som är offentliga finns i Offentlighets- och sekretesslagen (OSL)  Men som jag tidigare lyft här i bloggen är OSL inte tillämplig i privat inte är nödvändigt eftersom det vid tolkningen av vad som är ett obehörigt  2 Vad är säkerhetsskydd?
Nordea login privat

synkronisera outlook
paraplyceller
patent firma
vad menas med eget kapital
skolval norrkoping
bulltoftabanan riskutbildning
mindfulness center louisville

Vad innebär sekretessen? Av 25 kap. 1 § OSL framgår att sekretess gäller inom hälso- och sjukvården för uppgift om enskilds hälsotillstånd eller andra personliga 

1 § OSL framgår att med sekretess avses förbud att röja en uppgift, vare sig det sker Vad är en allmän handling?

Myndigheter hanterar stora mängder uppgifter. En vanligt förekommande fråga är huruvida en eller flera uppgifter som hanteras av en 

Vad är allmän handling och vilka handlingar hålls hemliga? År 1766 väckte Sverige uppseende genom att som första land i världen anta en lag som reglerade rätten till det fria ordet – Tryckfrihetsförordningen.

6 rymmet att själv välja vad som är en lagom tillgänglig?